Home

 

Van de voorzitter

Op 4 april jl. kwamen leden, gasten en belangstellenden op vliegveld Teuge samen voor de eerste CRO-vergadering van dit jaar. Het was plezierig elkaar weer fysiek te kunnen spreken. Op onze website treft u het verslag van deze bijeenkomst aan.

Van de kant van de provincie werd de CRO bijgepraat over de voortgang van het luchthavenbesluit voor vliegveld Teuge en de daarmee samenhangende vergunning Wet natuurbescherming (Wnb). Aangezien er na de vergadering nog meer informatie beschikbaar is gekomen, ga ik u in deze column daarover nader informeren. De stukken die wij van de provincie hebben ontvangen maken wij vanzelfsprekend ook beschikbaar op deze website.

Op 19 april jl. heeft Gedeputeerde Staten een nota vastgesteld op de ingekomen zienswijzen. Deze nota zal samen met het voorgenomen luchthavenbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden gestuurd. U kunt deze nota en het besluit terugvinden op www.gelderland.nl/lhbteuge . Naar verwachting zal Provinciale Staten in haar vergadering van 8 juni as. het luchthavenbesluit inhoudelijk behandelen en nemen. Hierover valt op 26 april as. een besluit.

Het was de bedoeling dat de provincie tegelijkertijd een besluit zou nemen over de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. De provincie heeft echter laten weten de hiervoor geldende termijnen niet te halen. De reden hiervoor zijn de technische beperkingen van het landelijk rekensysteem voor stikstof berekeningen (Aerius). Het systeem valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV en wordt onderhouden door het RIVM. Aangezien het niet duidelijk is wanneer deze problemen zijn opgelost, vindt de provincie het verstandig het luchthavenbesluit los te nemen van de natuurbeschermingsvergunning. Het luchthaven besluit biedt de luchthaven duidelijkheid over het ontwikkelperspectief en de toegekende geluidsruimte. De provincie wijst op dat er tegelijkertijd duidelijkheid ontstaat over de ruimtelijke bescherming door het vastleggen van beperkingen voor gebieden rondom het vliegveld. Door het besluit worden de geluidsruimtes voor klein en groot verkeer, als ook voor helikopters samengevoegd.

Luchthaven Teuge heeft een pro forma berekening gemaakt van de mate waarin de geluidsruimte van de Omzettingsregeling wordt benut, daaruit blijkt dat bij vergelijkbaar gebruik, de luchthaven binnen de nieuwe grenswaarden van het luchthavenbesluit blijft.

Niet onbelangrijk is dat de CRO een werkgroep heeft ingesteld van verschillende leden, omwonenden, de luchthaven, de luchtvaart politie en de provincie, met als opdracht voorstellen te doen voor de verbetering van de klachtenprocedure.

Marcel van den Heuvel

Contactgegevens:
Petra van Burk (secretaris)
croteuge@gelderland.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.