Bron: N.V. Luchthaven Teuge

Home

 

Van de voorzitter

De tweede CRO vergadering dit jaar stond in het teken van het luchthavenbesluit voor vliegveld Teuge en de daarmee samenhangende vergunning Wet natuurbescherming (Wnb), waartoe vorige maand door Provinciale Staten van Gelderland besluiten zijn genomen.

Tegelijkertijd kregen de leden van de CRO de gelegenheid kennis te maken met gedeputeerde Helga Witjes die, naar de portefeuille Luchtvaart ook verantwoordelijk is voor mobiliteit en economie. Zij is Christianne van der Wal opgevolgd, die als nieuwe minister voor Stikstof deel uitmaakt van het Kabinet. De vertegenwoordiger van de provincie maakt als “gast” deel uit van de CRO en daarmee is gedeputeerde Witjes een graag geziene deelnemer aan onze vergaderingen. De CRO heeft de oud-gedeputeerde, als minister, veel succes gewenst in haar nieuwe functie.

Helaas vertrekt deze maand ook onze secretaris Petra van Burk. Na een jaar de CRO ondersteund te hebben gaat Petra binnen de provinciale organisatie met een andere functie aan de slag. De CRO-leden zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet en betrokkenheid.

De CRO bestaat uit betrokkenen en omwonenden van het vliegveld Teuge. In de verordening van de CRO is geregeld dat er twee leden namens omwonenden zijn. Daarnaast zijn de gemeenten, natuur- en milieuorganisatie, gebruikers en directie van het vliegveld lid.

Algemeen Belang Teuge (ABT) nam al deel aan de CRO vergaderingen als gast. Het leek dus logisch om hen door te schuiven naar een formeel lidmaatschap als omwonende. De CRO heeft in haar vergadering van 23 juni jl. besloten om Algemeen Belang Teuge als nieuw CRO lid te verwelkomen. Het Platform Vlieghinder Teuge (PVT) behartigt sinds 2009 de belangen van omwonenden van het vliegveld en is sindsdien een regelmatige gast op de publieke tribune. PVT zal vanaf nu de plek van Algemeen Belang Teuge  overnemen als “gast”.

Marcel van den Heuvel

 

 

Cookie-instellingen