Luchthaven Teuge

Luchthaven Teuge is een regionale burgerluchthaven. De Wet Luchtvaart bepaalt dat luchthavens van een dergelijke grootte een commissie regionaal overleg instellen. De commissie is een gebiedsgericht overleg.

Dialoog

De gebruikers van de luchthaven produceren geluid binnen de toegestane wettelijke normen. In de commissie worden de milieu aspecten (waaronder vermijdbare hinder) besproken.  De commissie bestaat uit verschillende partijen met uiteenlopende belangen en houdt zoveel mogelijk rekening met die belangen. Daarnaast bespreekt de commissie ook het belang van de betrokken partijen voor de economie, de werkgelegenheid, toerisme, recreatie en milieu.

Werkwijze

Provinciale Staten van Gelderland hebben de commissie ingesteld, zoals de Wet Luchtvaart dat bepaalt. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten een onafhankelijke voorzitter benoemd, de heer Marcel van den Heuvel. De voorzitter wordt ondersteund door een secretaris. Minimaal twee keer per jaar vergadert de commissie en stelt een jaarverslag op. De vergaderingen, agenda en verslagen zijn openbaar.

Luchtvaart Besluit

Voor de komende jaren staat het luchthavenbesluit als vast agendapunt op de agenda. Provinciale Staten stellen het luchthavenbesluit voor Teuge vast. In het luchthavenbesluit wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aantal vliegbewegingen, geluidsnormen en veiligheid.

Wijziging Wet Luchtvaart

Door een wijziging van de Wet luchtvaart zijn de bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur gedecentraliseerd. De provincie is sinds 30 december 2010 het bevoegd gezag voor het landzijdig gebruik van de luchthaven Teuge. Eén van de gevolgen van de wijziging is een nieuwe manier waarop de overlegverhouding tussen de luchthaven en haar omgeving is geregeld. De 'Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Teuge (Commissie-28 Teuge)' op grond van artikel 28 Luchtvaartwet  is opgeheven. Provinciale Staten hebben op grond van de wetsartikelen 8.58 en 8.59 Wet luchtvaart op 23 mei 2011 een nieuw overlegverband ingesteld: de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge.

Door deze link te volgen komt u bij het document dat gaat over de formele verankering van de Wet luchtvaart en de instellingsverordening die PS hebben vastgesteld op 23 mei 2011.
 

 

 


 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.