CRO Teuge

De commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO) is een overleg waar afstemming plaatsvindt tussen de luchthaven Teuge en de omgeving. Het is een gebiedsgericht overleg; het richt zich op ontwikkelingen op de luchthaven en de effecten daarvan op de omgeving. 
Sinds 2011 is de provincie Gelderland bevoegd gezag voor het landzijdig gebruik van de luchthaven. Provinciale Staten hebben de commissie ingesteld, zoals de wet Luchtvaart dat bepaalt.

Werkwijze

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een onafhankelijk voorzitter benoemd, de heer Marcel van den Heuvel. 
Het streven is dat de commissie 2-4 keer per jaar bij elkaar komt. Dit kan zijn voor een vergadering of een informatief locatiebezoek. De vergaderingen en vergaderstukken zijn openbaar en worden via deze website gepubliceerd. Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u dit uiterlijk één dag voor de vergadering melden bij de secretaris.

Wie hebben er zitting in de CRO
Leden   Plaatsvervanger
Gemeente Apeldoorn wethouder Marco Wenzkowski  
Gemeente Voorst wethouder Henk van Zeijts burgemeester Paula Jorritsma-Verkade
N.V. Luchthaven Teuge Onno de Jong  
Gebruikers luchthaven, recreatief Martin Eimers Simon Woerlee
Gebruikers luchthaven, beroepsmatig Daniël van Vliet  
Omwonenden (buiten Apeldoorn) Carel Braakman Quita Kuiper
Omwonenden (Algemeen Belang Teuge) Lucas Harbers Nico Jurgens
Natuur & Milieu Gelderland Maarten Witberg  

 

Vaste gasten  
Provincie Gelderland Gedeputeerde Klaas Ruitenberg
Gemeente Deventer Wethouder Jaimi van Essen
Gemeente Epe Wethouder Annemiek van Loon
Provincie Gelderland Corné Stroomer
Gemeente Apeldoorn Arie Claassen
Gemeente Voorst Waldo Ogg
Luchtvaarttoezicht Nationale Politie Victor Pollé
Platform Vlieghinder Teuge Geert Boreel

 

Voorzitter: Marcel van den Heuvel
Secretaris: bereikbaar via CROTEUGE@gelderland.nl

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen